Condicions generals

 

Grup Arenal es reserva el dret a realitzar canvis o correccions, modificar, suspendre o interrompre qualsevol aspecte de la pàgina web o el contingut o serveis disponibles a través d’ell. En les contractacions ja realitzades no se’ls aplicaran aquests canvis.

Grup Arenal no es fa responsable dels possibles errors tipogràfics o d’una altra índole, a l’marge de la voluntat de Grup Arenal. En aquest cas es procediria immediatament a la seva correcció i si algun client hagués realitzat la compra basada en algun dels possibles errors, se li comunicarà i aquest tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

 

Procés de compra

 

Productes

Grup Arenal ofereix els seus productes Sabor a Mar a través de la venda pel seu lloc web.

Disponibilitat

Tots els productes Sabor A Mar que apareixen a la web estan disponibles.

Preus

Grup Arenal li garanteix el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què el client vagi a l’restaurant a gaudir de la seva comanda, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes , sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Lliurament de la comanda – Forma de lliurament

Les comandes realitzades a través d’www.gruparenal.com es lliuraran a el client via e-mail per canviar-al restaurant.